درباره هفت خان

افسانه ها و داستان های قدیمی همیشه نشانه ها، سرنخ ها و درس هایی برای زندگی انسان داشته اند... داستان هایی با قهرمانان بزرگ، موجوداتی شگفت انگیزو جادویی و یا معما هایی که جواب آن ها برای همیشه یک راز باقی مانده است...! افسانه هایی از موجوداتی مشابه که در تمدن های مختلف با اندک تفاوتی حکایت شد است. همچون ققنوس! پرنده ای زیبا و شگفت انگیز، مقدس و معجزه آسا، بدون جفت و همتا که هر هزارسال یکبار بر فراز کوهی از....


محصولات هفت خان


سوداگران راه ابریشم

کمتر کسی اسم جاده ابریشم به گوشش نخورده، جاده هایی شگفت انگیز و پر ماجرا که روزگاری بزرگ ترین تجارت ها در آن انجام می گرفت، امروزه تبدیل شده به قلمروی سوداگران. یک نقشه باز طراحی شده از فرازو نشیب جاده های منتهی به دژ های متروکه و گنج های بی بدیل. همه چیز مهیاست برای تاجران و طراران تا دژ ها را فتح کنند و گنجینه ی خودشان را بدست آورند. سوداگر به معنای تاجر، بازرگان و معامله گر ...


گینزا

بازی کارتی گینزا داستان شهری گم شده در هزارتوی زمان است؛ که برای گذر از دروازه آن باید قدرتمند ترین شیء و افسون سرزمین خود را به همراه داشته و با هوشمندی و ذکاوت بر موانع پیروز شده باشیم. در این بازی شما نقش تاجران سرزمین های مختلف را دارید و به دنبال گنجینه های گمشده ی هنری می گردید. در طول بازی باید مراقب قدرت های سایر تاجران و کارتهای خطرناک آنان باشید.

detailed plan
of the party


  • Everybody get tipsy

    Mauris neque. Pellentesque dolor. Mauris in est. Vivamus lacus sed justo. Aenean ac dignissim nibh. Suspendisse sapien. Donec in faucibus volutpat, velit in leo ultrices posuere ante a nisl. Sed nec magna. Donec enim luctus diam eu mauris. Pellentesque facilisis.
  • Dance-off with a star guest

    Mauris neque. Pellentesque dolor. Mauris in est. Vivamus lacus sed justo. Aenean ac dignissim nibh. Suspendisse sapien. Donec in faucibus volutpat, velit in leo ultrices posuere ante a nisl. Sed nec magna. Donec enim luctus diam eu mauris. Pellentesque facilisis.
  • Best costume contest

    Mauris neque. Pellentesque dolor. Mauris in est. Vivamus lacus sed justo. Aenean ac dignissim nibh. Suspendisse sapien. Donec in faucibus volutpat, velit in leo ultrices posuere ante a nisl. Sed nec magna. Donec enim luctus diam eu mauris. Pellentesque facilisis.

ARE YOU
READY FOR THE
HALLOWEEN PARTY


at Borders 88 Str. London
31.10.2019